aboutus
QC Hồ sơ
Van Veson ltd. lấy chất lượng làm cuộc sống doanh nghiệp, bộ phận kiểm tra và kiểm soát chất lượng là một nhóm thiết yếu của các cá nhân luôn kiểm tra và kiểm tra lại các bộ phận được sản xuất theo mọi chiều. Thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 và các tiêu chuẩn quốc tế khác, bộ phận QC của chúng tôi đảm bảo chất lượng hoàn hảo mọi lúc.


Bộ phận QC của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nguyên liệu thô đến kiểm tra mọi lô hàng để tìm lỗi. Khi các bộ phận phải được trả lại, nhân viên QC của chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng nhận được chính xác những gì họ cần và cố gắng ghi lại vấn đề để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra lần nữa.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc